Komunikat – połączenie spółek

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą PIB BROKER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261, ze spółkami występującymi pod firmami: 1)„EXITO CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ…
Read more