00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
+48 222 111 670
biuro@exitoconsulting.pl

audit risk

przewodnik po ryzyku

AUDYT KTÓRY PRAWDĘ POWIE

aby być przygotowanym na wszystko


Podczas audytu ubezpieczeniowego określane są najwrażliwsze i najbardziej niebezpieczne obszary działalnosci, oraz procedury i ich postanowienia, które w efekcie mogą być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną powstawania szkód lub co gorsza odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Naszym celem jest dostarczanie Panstwu zindywidualizowanych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez jego uplasowanie,
a kończąc na monitowaniu i kontrolowaniu, przebiegów ochrony ubezpieczeniowej i wprowadzonych zmian.

Uniwersalność proponowanej procedury polega na możliwosci stosowania jej zarówno w obszarach ryzyk majątkowych, cywilno-prawnych i finansowych, ale także w zakresie szeroko rozumianych programów employee benfits, z grupowym ubezpieczeniem na życie   i programem PPK włącznie.

PROCES AUDIT RISK

zarządzany w całosci przez EXITO CONSULTING Sp. z o.o.,
który jest głównym koordynatorem i dostawcą audytu ubezpieczeniowego

ZEBRANIE
DOKUMENTACJI

Pierwszym etapem procesu audit risk jest zebranie dokumentacji oraz uzgadnienia szczegółowego zakresu i harmonogramu prac.

STWORZENIE
MAPY RYZYKA

Ustalamy grupy ryzyk z uwzglednieniem
i specjalistycznych zakresów ryzyka Przeprowadzamy wizje lokalne, konsultacje z pracownikami

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Sprawdzenie aktualnego programu ubezpieczeń realiujemy poprzez ustalenie co jest objęte zakresem a co powinno zostać ubezpieczone i rekomendujemy dalsze działania.

USTALAMY KOSZTY
UBEZPIECZENIA

Dobieramy optymalne rozwiązanie w zakresie ponoszenia kosztów ubezpieczenia oraz obsługi z tym związanej.

LIKWIDACJA
SZKÓD

Sprawdzamy procedury likwidacji szkód, optymalizujemy zakres działania

STRATEGIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

Zbieramy dokumentacje, uzgadniamy zakres i harmonogram prac

PODSUMOWANIE
I REKOMENDACJA

Zbieramy dokumentacje, uzgadniamy zakres i harmonogram prac