00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
+48 222 111 670
biuro@exitoconsulting.pl

W DOBIE KWARANTANNY I KOMPLETNEGO PRZEMODELOWANIA WYOBRAŻENIA O GOSPODARCE I WŁASNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE, WERYFIKACJA DOTYCHCZASOWEJ STRATEGII UBEZPIECZENIA MOŻE OKAZAĆ SIĘ RÓWNIE ISTOTNYM ELEMENTEM WYMUSZONEJ RESTRUKTURYZACJI STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA, KOSZTÓW I CIĄGŁOŚCIĄ DZIALANIA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zapraszamy do zapoznania się z NASZĄ ofertą restrukturyzacji zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie. Jej celem jest zidentyfikowanie, zdefiniowanie na nowo, a przede wszystkim wzmocnienie, najsłabszych obszarów ochrony ubezpieczeniowej w firmie, by zapewnić jej pewność ciągłości działania w sytuacji strat losowych i ekstremalnych poprzez niebudzące wątpliwości gwarancje wypłaty odszkodowania. 

W całym procesie konsultacji, audytu i zarządzania ryzykiem, położymy szczególny nacisk na koszty  ubezpieczenia i ich adekwatność do zakupionej ochrony.
Optymalizacja kosztów i weryfikacja zakresu ochrony, połączona z analizą rynku, warunków i klauzul zawartych w polisach są najbardziej efektywną formą modyfikacji strategii ubezpieczeniowej, często powielanej rco roku (na starej zasadzie “kopiuj-wklej”) przez łańcuch zarządzających tym pracowników, być może agentów lub brokerów.

PROSZĘ NIE MARTWIĆ SIĘ O NASZE CENY.  DOBRZE WIEMY, CO TO ZBĘDNY KOSZT. 

___ więcej niż Broker

Dostarczamy rozwiązania będące efektem  wieloletnich doświadczeń w  zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym grup kapitałowych, holdingów i idywidualnych przedsiębiorstw.
Każdy klient jest inny, dlatego wymaga zindywidualizowanego podejścia do spraw majacych istotny wpływ na bezpieczeństwo organizacji biznesowej.
Pomimo stałej kontroli, często pojawiają się zagrożenia skutkujące wymiernymi stratami związanymi z brakiem należytego prokrycia ochrony ubezpieczeniowej.
Dlatego ochrona wartości firmy, wymaga ciągłej aktualizacji ryzyk ubezpieczeniowych, weryfikacji procedur, oraz nadzoru nad przebiegiem procesów.
Zlecenie nam doradztwa ubezpieczeniowego, gwarantuje działanie skutkujące pewnością ochrony ubezpieczeniowej i szeregiem korzyści w zakresie bezpieczeństwa i kosztów ubezpieczenia przedsiębiorstwa.

___ kompleksowe rozwiązania

Audit Risk

Podczas audytu ubezpieczeniowego określane są najważniejsze i najbardziej niebezpieczne obszary działalności, oraz procedury i ich postanowienia, które mogą być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną powstawania szkód lub co gorsza odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Risk Control

Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym  począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez
jego uplasowanie a kończąc na monitorowaniu i kontrolowaniu przebiegów ochrony ubezpieczeniowej i wprowadzonych zmian.

Loss Control

Uniwersalność proponowanej procedury polega na możliwości stosowania jej zarówno w obszarze ryzyk majątkowych, cywilno prawnych i finansowych, ale także w zakresie szeroko rozumianych programów employee benefits z grupowym ubezpieczeniem na życie i programem PPK włącznie

KILKA RZECZY, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

nie sprzedajemy ubezpieczeń, my je tworzymy na miarę Państwa potrzeb
_____________________________________________

___ prowadzimy audyt

Nie chodzi o to aby sprzedać ubezpieczenie, najważniejsze aby wiedzieć dlaczego ono jest potrzebne, jakie obszary nalezy zabezpieczyć i ile ma to kosztować w przewidywalnym horyzoncie czasowm.
________________________________

___ znajdujemy klucz

Analiza sytuacji pozwala nam całościowo spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w danym przedsiębiorstwie, dzięki czemu znajdujemy klucz, który jest najlepszym rozwiązaniem.

________________________________

___ dajemy rekomendacje

Wiedza o miejscach narażonych na ryzyko, to nie wszystko. Uzupełniamy ją o rozwiązania, które są jak mapa drogowa, dzięki której osiągamy cel jakim jest gwarancja ciąglości  działania przedsiębiorstwa.
________________________________

___ optymalizujemy koszty

Na końcu zawsze chodzi o pieniądze, dlatego optymalizujemy  koszt ochrony.
Finalnym efektem ma być adekwatność ceny do ryzyka.


________________________________