Warszawa, ul. Twarda 18
+48 222 111 670
biuro@grupaexito.pl

Zarządzanie ryzykiem to jeden z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem, którego zadaniem jest zidentyfikować i wzmocnić najsłabsze obszary procesu zarządczego. Ryzyko dotyczy każdego przedsiębiorstwa, a zagrożenia mogą płynąć zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz organizacji.
Chociaż bez wyjątku każde przedsiębiorstwo narażone jest na podobne zagrożenia, jednak podejście do zarządzania ryzykiem jest mocno zindywidualizowane. Zagrożenie, które dla jednej firmy jest kluczowym ryzykiem biznesowym dla drugiej stanowić może niewielki problem, przez co nie da się opracować jednego sprawnie działającego modelu zarządzania, a każda organizacja potrzebuje indywidualnego podejścia.

EXITO CONSULTING Sp. z o.o. wraz z grupą podmiotów zależnych i partnerami branżowymi zajmuje się pewnym tylko wycinkiem całego procesu zarządzania ryzykiem – ryzykiem ubezpieczeniowym. 

___ więcej niż Broker

Dostarczamy naszym Klientom rozwiązania będące efektem  naszych wieloletnich doświadczeń w  zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw, grup kapitałowych i holdingów.
Ponieważ każde przedsiębiorstwo jest inne, dlatego wymaga zindywidualizowanego podejścia do spraw majacych istotny wpływ na bezpieczeństwo organizacji biznesowej.
Pomimo stałej kontroli, często pojawiają się zagrożenia skutkujące wymiernymi stratami związanymi z brakiem  należytego prokrycia ochrony ubezpieczeniowej.
Dlatego ochrona wartości firmy, wymaga ciągłej analizy ryzyk ubezpieczeniowych, niezbędnych aktualizacji procedur, oraz nadzoru nad przebiegiem procesów.
Zlecenie nam wdrożenia i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, gwarantuje prewencyjne działanie, a w konsekwencji prowadzi do korzyści w zakresie bezpieczeństwa i kosztów ubezpieczenia przedsiębiorstwa.

___ kompleksowe rozwiązania

Audit Risk

Podczas audytu ubezpieczeniowego określane są najważniejsze i najbardziej niebezpieczne obszary działalności, oraz procedury i ich postanowienia, które mogą być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną powstawania szkód lub co gorsza odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Risk Control

Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym  począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez
jego uplasowanie a kończąc na monitorowaniu i kontrolowaniu przebiegów ochrony ubezpieczeniowej i wprowadzonych zmian.

Loss Control

Uniwersalność proponowanej procedury polega na możliwości stosowania jej zarówno w obszarze ryzyk majątkowych, cywilno prawnych i finansowych, ale także w zakresie szeroko rozumianych programów employee benefits z grupowym ubezpieczeniem na życie i programem PPK włącznie

KILKA RZECZY, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

nie sprzedajemy ubezpieczeń, my je tworzymy na miarę Państwa potrzeb
_____________________________________________

___ prowadzimy audyt

Nie chodzi o to aby sprzedać ubezpieczenie, najważniejsze aby wiedzieć dlaczego ono jest potrzebne, jakie obszary nalezy zabezpieczyć i ile ma to kosztować w przewidywalnym horyzoncie czasowm.
________________________________

___ znajdujemy klucz

Analiza sytuacji pozwala nam całościowo spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w danym przedsiębiorstwie, dzięki czemu znajdujemy klucz, który jest najlepszym rozwiązaniem.

________________________________

___ dajemy rekomendacje

Wiedza o miejscach narażonych na ryzyko, to nie wszystko. Uzupełniamy ją o rozwiązania, które są jak mapa drogowa, dzięki której osiągamy cel jakim jest gwarancja ciąglości  działania przedsiębiorstwa.
________________________________

___ optymalizujemy koszty

Na końcu zawsze chodzi o pieniądze, dlatego optymalizujemy  koszt ochrony.
Finalnym efektem ma być adekwatność ceny do ryzyka.


________________________________